>> english >> kontakt

Vedenie a štruktúra SSFDP

Predsedníctvo

Predseda, štatutárny zástupca: Ing. Marek Fraštia, PhD. (s poverením vykonávať funkciu predsedu a štatutárneho zástupcu)
Podpredseda: Ing. Marek Fraštia, PhD.
Dr.Ing. Martin Kalafut, Prof.Ing. Alojz Kopáčik, PhD., Prof.Ing. Ján Tuček, CSc., Doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD., Prof. Ing. Andrej Novák, PhD., Doc. RNDr. Roman Pašteka, PhD., Ing. Juraj Papčo, PhD., Ing. Marko Paško


Regionálne centrá SSFDP - celoštátna sieť kontaktných miest

RC_SSFDP_BA

Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD.
E-mail: rc_ba zavináč ssfdp bodka sk
Zriadené v spolupráci so SvF STU v Bratislave

... viac
 
RC_SSFDP_NR

Vedúci: Ing. Marcel Kliment, PhD.
E-mail: rc_nr zavináč ssfdp bodka sk
Zriadené v spolupráci s FZKI SPU v Nitre

... viac

RC_SSFDP_ZV

Vedúci: Doc.Ing. František Chudý, CSc.
E-mail: rc_zv zavináč ssfdp bodka sk
Zriadené v spolupráci s TU vo Zvolene

... viac
 
RC_SSFDP_KE

Vedúca: Doc.Ing. Katarína Pukanská, PhD.
E-mail: rc_ke zavináč ssfdp bodka sk
Zriadené v spolupráci s FBERG TU v Košiciach,

... viac
RC_SSFDP_ZA

Vedúci: Ing. Peter Pisca, PhD.
E-mail: rc_za zavináč ssfdp bodka sk
Zriadené v spolupráci s SvF Žilinskej univerzity v Žiline

... viac
 
RC_SSFDP_T3

Vedúci: Ing. Slavomír Celer, PhD.
E-mail: rc_t3 zavináč ssfdp bodka sk
Zriadené v spolupráci so ŠOPSR v BB, RCOP T.Štrba

... viac

        ... späť

        posledná zmena: 02.09.2015 Copyright: © 2008-2015 SSFDP & Expert_for_3D_Landscape, spol. s r.o.