>> english >> kontakt

História SSFDP

1910- Vznik ISPRS

V roku 1910 založil vo Viedni pôsobiaci Prof. Eduard Doležal International Society of Photogrammetry. 100 rokov pôsobenia ISPRS zhrnul vo svojej publikácii Prof. Gottfried Konecny.

Profesor Pavol Gál - najvýznamnejšia osobnosť slovenskej fotogramametrie. Prof. Gál je čestným členom SSFDP. Toto ocenenie bolo symbolicky odovzdané do rúk jeho synom v roku 2009. Pri príležitosti jeho nedožitých narodenín organizuje Katedra geodézie SvF STU v Bratislave pravidelne konferencie, posledná bola v júni 2014. V príspevku zhrnul plodnú činnosť profesora Gála vedúci katedry geodézie Ing. Ježko.

1956-1992-1996 Československá spoločnosť pre fotogrametriu a diaľkový prieskum. Toto obdobie majú pekne dokumentované naši českí kolegovia - viď link.

1998-2008 Komisia pre fotogrametriu a diaľkový prieskum Slovenského zväzu geeodetov - Prof. Bartoš predseda, Ing. Fraštia PhD. sekretár, Doc. Gregor, Ing. Lukáč CSc., Prof. Bitterer, Doc. Šíma

2008- vznik SSFDP

2010- ISPRS Centenary Vienna - slávnostný kongres k výročiu 100 rokov od založenia SSFDP. Vtedajší predseda Marko Paško, ktorý reprezentoval SSFDP, sa tam stretol okrem ineho s Prof. Konecnym a ako povzbudenie do aktívnej práce v ISPRS Prof. Konecny vlastnoručne napísal venovanie pre SSFDP. Zároveň na tomto podujatí bolo prijaté SSFDP za riadneho člena ISPRS, po prevzatí štafety a uhradení otvorených záväzkov od Komisie pre fotogrametriu a diaľkový prieskum pri Slovenskom zväze geodetov.

2012- ISPRS Congress Melbourne - náš delegát Peter Barták úspešne podporil českých kolegov, ktorí sa uchádzali o pridelenie ďalšieho kongresu ISPRS Congress 2016 do Prahy. To sa aj podarilo.


 


        ... späť

        posledná zmena: 21.5.2015 Copyright: © 2008-2015 SSFDP & Expert_for_3D_Landscape, spol. s r.o.