>> english >> kontakt

Aktivity


22.05.2015 - Zvolen - stretnutie členov SSFDP a VZ

V spolupráci s RC_SSFDP_ZV pripravujeme na TU Zvolen dôležité stretnutie všetkých členov SSFDP, na ktorom odporúčame sa zúčastniť pokiaľ možno každému členovi SSFDP. Svojimi návrhmi a pripomienkami si členovia vypočujú nie len správu o dianí za posledné roky, ale budú si môcť zvoliť aj nové vedenie SSFDP, prípadne navrhnúť a odhlasovať zmeny stanov. Priamo tak budú môcť aktívne ovplyvniť ďalšie smerovanie SSFDP. Prosím, rezervujte si čas, radi sa s vami stretneme (pozn.: stretnutie je určené výlučne členom SSFDP).


20.01.2014 - Bratislava - Náučná exkurzia detí z CZŠ Narnia v PÚ SR, OGD

V rámci krúžku 3D Modeler realizovaného SSFDP prostredníctvom nášho skupinového člena Expert_for_3D_Landscape, s.r.o. sa boli deti z CZŠ Narnia pozrieť, ako to vyzerá na odbornom pracovisku Grafickej dokumentácie PÚ SR. Cieľom tejto popularizačnej a vzdelávacej aktivity SSFGDP bolo podporiť už od najmladšieho veku záujem detí o vedný odbor fotogrametria a diaľkový prieskum. Záujem boľ veľký a aj nadšenie účastníkov. Týmto ďakujeme pracovníkom PÚ SR OGD za ich ochotu a trpezlivosť podeliť sa s deťmi o skúsenosti.