>> english >> kontakt

Významné publikácie našich členov:

20140616 - Paško M, Chudý F, Celer S, Kalafut M: Dynamická pozemná fotogrametria - nová metóda a jej využitie. Príspevok na konferencii Technológie priestorového modelovania krajiny a objektov – prístupy a aplikácie Bratislava. Viac tu.
20130930 - Pukanská K: 3D visualision of cultural heritage by using laser scanning and digital photogrammetry. Monografia (2013). Obal viď tu.
20130506 - Panisová J, Fraštia M, Wunderlich T, Pašteka R, Kušnirák D: Microgravity and Ground-penetrating Radar Investigations of Subsurface Features at the St Catherine’s Monastery, Slovakia. Publikované v Archaeological Prospection - Archaeol. Prospect. 20, 163–174 (2013), Published online 6 May 2013 in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/arp.1450
... samozrejme príspevkov bolo omnoho viac, zverejníme ich postupne.


Pracovné skupiny:


PS01 3D celoštátny letecký zber kvalitných zdrojových 3D dát pre priestorové databázy a mapovanie.
Vedúci: Ing. Marko Paško

PS02 3D_digitalizácia_kultúrneho_dedičstva
Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD.

PS03 Zber a spracovanie 3D dát pre monitoring životného prostredia
Vedúci: Doc. Ing. František Chudý, CSc.

PS04 3D dokumentácia pre bezpečnostné analýzy
Vedúci: Ing. Marko Paško

PS05 3D dokumentácia a monitoring stavebných objektov a líniových stavieb
Vedúci: Ing. Marek Kožarík, PhD.

PS06 Overovanie kvality a kalibrácie senzorov
Vedúci: Ing. Marko Paško

PS07 Ukladanie, sprístupňovanie a vizualizácia 3D dát
Vedúci: Ing. Marko Paško

PS08 Mobilné meracie zariadenia a platformy a optimalizácia ich prevádzky
Vedúci: Ing. Marko Paško

PS09 Legislatívny rámec zberu dát pomocou FaDP kontrola ich legálneho používania a názvoslovie
Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD.

PS10 Satelitné navigačné systémy a ich vplyv na zber dát
Vedúci: Dr.Ing. Martin Kalafut

X_PS11 Zber dát a pozorovanie mimozemských objektov
Vedúci: Ing. Marko Paško

        ... späť        posledná zmena: 21.5.2015 Copyright: © 2008-2015 SSFDP & Expert_for_3D_Landscape, spol. s r.o.