>> english >> kontakt

História

1910- Vznik ISPRS

V roku 1910 založil vo Viedni pôsobiaci Prof. Eduard Doležal International Society of Photogrammetry. 100 rokov pôsobenia ISPRS zhrnul vo svojej publikácii Prof. Gottfried Konecny.

Profesor Pavol Gál - najvýznamnejšia osobnosť slovenskej fotogramametrie. Prof. Gál je čestným členom SSFDP. Toto ocenenie bolo symbolicky odovzdané do rúk jeho synom v roku 2009. Pri príležitosti jeho nedožitých narodenín organizuje Katedra geodézie SvF STU v Bratislave pravidelne konferencie, posledná bola v júni 2014. V príspevku zhrnul plodnú činnosť profesora Gála vedúci katedry geodézie Ing. Ježko.

1956-1992-1996 Československá spoločnosť pre fotogrametriu a diaľkový prieskum. Toto obdobie majú pekne dokumentované naši českí kolegovia - viď link.

1998-2008 Komisia pre fotogrametriu a diaľkový prieskum Slovenského zväzu geeodetov - Prof. Bartoš predseda, Ing. Fraštia PhD. sekretár, Doc. Gregor, Ing. Lukáč CSc., Prof. Bitterer, Doc. Šíma

2008- vznik SSFDP

2010- ISPRS Centenary Vienna - slávnostný kongres k výročiu 100 rokov od založenia SSFDP. Vtedajší predseda Marko Paško, ktorý reprezentoval SSFDP, sa tam stretol okrem ineho s Prof. Konecnym a ako povzbudenie do aktívnej práce v ISPRS Prof. Konecny vlastnoručne napísal venovanie pre SSFDP. Zároveň na tomto podujatí bolo prijaté SSFDP za riadneho člena, po prevzatí štafety a uhradení otvorených záväzkov od Komisie pre fotogrametriu a diaľkový prieskum pri Slovenskom zväze geodetov.

2012- ISPRS Congress Melbourne - náš delegát Peter Barták úspešne podporil českých kolegov, ktorí sa uchádzali o pridelenie ďalšieho kongresu ISPRS Congress 2016 do Prahy. To sa aj podarilo.


Čestní členovia SSFDP

Prof. P. Bartoš od r. 2008, Prof. P. Gál od r. 2009, Doc. V. Gregor od r. 2011, Prof. Žíhlavník od r. 2013